Image

Sinusritme: wat is het, hoe ziet het eruit op het ECG, mogelijke overtredingen

Uit dit artikel zul je leren: wat leert het sinusritme van het hart, wat kunnen de afwijkingen zijn, om tekenen van normaal en abnormaal sinusritme door ECG te bepalen.

De auteur van het artikel: Nivelichuk Taras, hoofd van de afdeling anesthesiologie en intensive care, werkervaring van 8 jaar. Hoger onderwijs in de specialiteit "Geneeskunde".

Onder het sinusritme van het hart worden normale samentrekkingen van alle afdelingen van het myocard verstaan ​​als gevolg van opwindende elektrische impulsen van de sinusknoop - de belangrijkste pacemaker in het hart. Dit betekent dat het hartritme van elke gezonde persoon een sinus is.

Neem contact op met een cardioloog voor een gekwalificeerd ECG-transcript, waarin de hartslag voor het eerst wordt geëvalueerd.

Het concept en de kenmerken van het sinusritme

Het hart is het centrale orgaan van de bloedsomloop. Het krimpt automatisch, onafhankelijk, en terwijl dit gebeurt, behoudt het lichaam vitaliteit. Autonome activiteit is mogelijk als gevolg van clusters van speciale zenuwcellen in bepaalde delen van het hart. De grootste cluster wordt de sinusknoop genoemd. Het bevindt zich in het bovenste deel van het hart en straalt regelmatig spontane, krachtige elektrische impulsen uit, die door alle afdelingen van het myocard gaan en zijn opeenvolgende samentrekking veroorzaken. Dit fenomeen ligt ten grondslag aan normale normale hartslagen.

Sinusritme is een indicator van een elektrocardiogram (ECG) dat aangeeft dat het hart samentrekt als gevolg van impulsen die uitgaan van de sinusknoop. Als deze ECG-index in orde is, betekent dit dat de hoofdpacemaker gezond is en voldoende kracht heeft om andere focussen van spontane elektrische activiteit te onderdrukken (kleine en minder actieve knooppunten in het myocardium).

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van normale hartslagen:

 1. Frequentie - in het bereik van 60 tot 90 / minuut.
 2. Regelmaat - elke volgende hartslag treedt op met regelmatige tussenpozen.
 3. Volgorde - elke samentrekking vindt plaats in dezelfde richting, waarbij achtereenvolgens eerst de boezems en vervolgens de ventrikels worden vastgelegd, hetgeen wordt weerspiegeld in de geluidskarakteristieken van de eerste en tweede tonen, evenals op het ECG.
 4. Fysiologische variabiliteit - het vermogen om de hartslag te veranderen met behoud van regelmaat en consistentie in reactie op externe en interne invloeden (bijvoorbeeld beweging, slaap, ervaring, pijn, koorts, etc.)

Wat kunnen overtredingen zijn

Zelfs als er tekenen van sinusritme worden geregistreerd op het ECG, betekent dit niet dat er geen afwijkingen in het lichaam kunnen zijn. Het is mogelijk dat de pulsen optreden bij het hoofdknooppunt, maar niet overeenkomen met normale kenmerken. De meest voorkomende schendingen staan ​​in de tabel.

Wat is het sinusritme van het ECG

Het belangrijkste orgaan van het menselijk lichaam dat bloed aan al zijn weefsels levert, is het hart. De mate van oxygenatie van de hersenen en de functionele activiteit van het hele organisme hangen af ​​van de systematische samentrekking van de spieren. Om het spierweefsel van het hart te exciteren, is een impuls (elektrisch signaal) van de geleidende hartspiercellen noodzakelijk.

Normaal gesproken produceren deze trillingen een sinusknoop - de kenmerken van het hartritme zijn afhankelijk van hun frequentie en lokalisatie. In de moderne geneeskunde worden ziekten van het cardiovasculaire systeem gedetecteerd met behulp van een speciale onderzoeksmethode - elektrocardiogram. Experts in de praktijk schrijven haar gedrag voor voor de diagnose van pathologieën van de hartspier, het volgen van het beloop van bestaande aandoeningen, voorafgaand aan een operatie en voor preventieve doeleinden.

ECG-resultaten bieden artsen specifieke cardiale gegevens. In ons artikel zullen we informatie geven over de kenmerken en parameters van het normale hartritme, mogelijke afwijkingen. We zullen onze lezers ook vertellen wat een sinusritme op een ECG is en hoe de pathologische symptomen ervan kunnen worden bepaald.

Hartslagkenmerken

De opkomst van elektrische verschijnselen in het hart wordt veroorzaakt door de beweging van natrium- en kaliumionen in de myocardische cellen, die de noodzakelijke voorwaarden schept voor de excitatie, samentrekking en vervolgens de overgang naar de oorspronkelijke toestand van de hartspier. Elektrische activiteit is kenmerkend voor alle typen myocardcellen, maar alleen de cardiomyocyten van het geleidende systeem hebben spontane depolarisatie.

Een van de belangrijkste parameters van de normale functie van het hart is het sinusritme, wat aangeeft dat de bron van spiercontracties afkomstig is van het Kate-Flac-knooppunt (of sinusgebied van het hart). De regelmatige herhaling van opkomende cardiale impulsen wordt bepaald op een cardiogram bij gezonde mensen en bij patiënten met hartpathologieën.

ECG-decodering wordt als volgt uitgevoerd:

 • evaluatie van de regelmaat van de hartslag;
 • het tellen van het aantal hartspiercontracties;
 • de definitie van "pacemaker" - de bron van voorkomen en excitatie in de hartspier;
 • het bestuderen van de functie van geleiding van de puls door het hart.

De hartslag van een gezonde volwassene varieert van 60 tot 90 slagen per minuut. Tachycardie duidt op een toename van de hartslag, bradycardie - een vermindering. Om de "pacemaker van het hart" (het gebied van het hart dat door impulsen wordt gegenereerd) te bepalen, wordt het verloop van de excitatie geëvalueerd door de bovenste delen - de atria. Deze indicator wordt ingesteld door de verhouding van de tanden van het ventriculaire complex. Het sinusritme, de verticale positie van de EOS (elektrische as van het hart, die de kenmerken van de structuur ervan weergeeft) en de normale HR-maat geven de afwezigheid van eventuele afwijkingen in het werk van de hartspier in het lichaam van de patiënt aan.

Wat betekent sinusritme?

De structuur van de hartspier bestaat uit vier kamers, die gescheiden zijn door kleppen en scheidingswanden. In het rechter atrium, in de zone van samenvloeiing van de bovenste en onderste holle aderen, is er een bepaald centrum dat bestaat uit specifieke cellen die elektrische impulsen verzenden en het ritme instellen op regelmatige herhalingen van spiercontracties - de sinusknoop.

De cardiomyocyten die het vormen worden gegroepeerd in bundels, ze hebben een spilvormige vorm en worden gekenmerkt door een zwakke samentrekkende functie. Ze zijn echter ook in staat om ontladingen te genereren, evenals processen van neuronen met een gliale coating. De sinusknoop zet de hartspierbeweging, waardoor de normale afgifte van bloed aan de weefsels van het menselijk lichaam.

Daarom is het uiterst belangrijk om een ​​regelmatig sinusritme te behouden om de functie van het hart te evalueren. Op het ECG geeft deze indicator aan dat de impuls precies afkomstig is van het hoofd (sinus) knooppunt - de norm is 50 slagen per minuut. De verandering geeft aan dat de elektrische energie die de hartspier stimuleert, afkomstig is uit een ander deel van het hart.

Bij het interpreteren van de definitieve cardiogramgegevens wordt speciale aandacht besteed aan:

 • op QRS (ventriculair complex), na de P-golf;
 • voor het interval (tijdsinterval) PQ - in het normale bereik van 120 tot 200 milliseconden;
 • op de vorm van de P-golf, die op elk punt van het elektrische veld constant moet zijn;
 • bij de R-P intervallen zijn vergelijkbaar met de grenzen van het R-R bereik;
 • op het T-segment wordt waargenomen voor elke tand P.

tekenen van

Niet elke moderne persoon kan opscheppen over een gebrek aan hartproblemen. Zeer vaak worden tijdens ECG pathologische aandoeningen zoals blokkade, die wordt getriggerd door een verandering in de transmissie van impulsen van het zenuwstelsel naar het hart, aritmie als gevolg van de inconsistentie van de systematiek en sequentie van myocardiale contracties gedetecteerd. Onregelmatig sinusritme, dat een verandering in de cardiografische index aangeeft - de afstand tussen de tanden van het cardiogram, kan wijzen op disfunctie "pacemaker".

De diagnose "sick sinus syndrome" wordt gesteld op basis van klinische gegevens en hartslag. Om deze parameter te bepalen, gebruikt de arts die de ECG-resultaten interpreteert de volgende berekeningsmethoden: deel het getal 60 door het R-R-interval uitgedrukt in seconden, vermenigvuldig het getal 20 met het aantal tanden van de ventriculaire complexen dat binnen drie seconden wordt uitgevoerd.

Verstoring van het sinusritme op het ECG betekent de volgende afwijkingen:

 • aritmie - de verschillen in tijdsintervallen R-R meer dan 150 milliseconden, meestal wordt dit fenomeen waargenomen tijdens inademing en uitademing en is het gevolg van het feit dat op dit moment het aantal slagen varieert;
 • bradycardie - de hartslag is minder dan 60 slagen / minuut, het P-P interval is verhoogd tot 210 ms, de juistheid van de voortplanting van de excitatiepuls is behouden;
 • rigide ritme - het verdwijnen van zijn fysiologische onregelmatigheid als gevolg van verminderde neurovegetatieve regulatie, in dit geval een afname van de R-R afstand met 500 ms;
 • tachycardie - hartfrequentie hoger dan 90 slagen / minuut, als het aantal myocardiale contracties toeneemt tot 150 slagen / minuut, ST-elevatie en dalende depressie van het PQ-segment worden waargenomen, kan atrioventriculair blok II optreden.

Oorzaken van sinusaritmie

De opwinding van de patiënt kan leiden tot de conclusie van een ECG, dat gegevens over de onregelmatigheid en instabiliteit van het sinusritme aangeeft. De meest voorkomende oorzaken van dergelijke afwijkingen zijn:

 • alcoholmisbruik;
 • aangeboren of verworven hartafwijkingen;
 • roken van tabak;
 • mitralisklep prolaps;
 • acuut hartfalen;
 • het lichaam vergiftigen met giftige stoffen;
 • ongecontroleerd gebruik van hartglycosiden, diuretische en antiarrhythmica;
 • neurotische stoornissen;
 • verhoogde schildklierhormoonspiegels.

Als de onregelmatigheid van het sinusritme niet wordt geëlimineerd door de ademhaling en medicinale monsters vast te houden, is dit kenmerkend voor de patiënt:

 • cardiomyopathie;
 • myocarditis;
 • ischemische ziekte;
 • pathologieën van het bronchopulmonale systeem;
 • bloedarmoede;
 • ernstige vegetatieve dystonie;
 • diplomatieke hartholten;
 • endocriene klierziekten;
 • elektrolytabnormaliteiten.

Functies bij jonge patiënten

De cardiogramparameters van het kind verschillen aanzienlijk van de resultaten van een volwassen ECG - elke moeder weet hoe vaak haar hart klopt. De fysiologische tachycardie wordt verklaard door de anatomische kenmerken van het lichaam van het kind:

 • tot 1 maand HR varieert van 105 tot 200 slagen / min;
 • tot 1 jaar - van 100 tot 180;
 • tot 2 jaar - van 90 tot 140;
 • tot 5 jaar - van 80 tot 120;
 • tot 11 jaar - van 75 tot 105;
 • tot 15 - van 65 tot 100.

Het ritme van de oorsprong van de sinus wordt geregistreerd bij kinderen zonder defecten in de hartspier, het klepapparaat of de bloedvaten. Normaal gesproken moeten bij een grafische ECG-opname de P-segmenten voor de ventriculaire systole dezelfde vorm en afmeting hebben, de hartfrequentie mag de leeftijdsindicatoren niet overschrijden. Onstabiele hartslag en ectopie van de sinus is een signaal om te zoeken naar ongunstige factoren die een afname van de activiteit van het hoofdknooppunt van het hartgeleidingssysteem veroorzaken.

Sick sinussyndroom wordt waargenomen bij te vroeg geboren baby's, baby's die zuurstofdeficiëntie ervaren tijdens de prenatale ontwikkeling, pasgeborenen met verhoogde bloeddruk in de schedel, baby's met vitamine D-tekort, adolescenten - ritmeveranderende processen worden geassocieerd met de snelle groei van het lichaam van een kind en vasculaire dystonie. Fysiologische stoornissen van sinusritme passeren zonder specifieke behandeling omdat de regulatie van hartcontracties en rijping van het centrale zenuwstelsel wordt verbeterd.

Een disfunctie van het sinusritme van een pathologische aard kan worden veroorzaakt door een ernstig infectieus-inflammatoir proces, genetische predispositie, aangeboren structurele afwijkingen en misvormingen van de hartspier. In dit geval schrijft de cardioloog therapeutische en profylactische maatregelen voor aan de kleine patiënt in het kader van continue bewaking van de functionele activiteit van het hart.

Samengevat de bovenstaande informatie, zou ik willen toevoegen dat het ECG een eenvoudige en goedkope diagnostische methode is, met behulp waarvan in een korte tijd het disfunctioneren van de hartspier kan worden gedetecteerd. Als er echter ernstige pathologische veranderingen optreden, volstaat het niet om een ​​definitieve diagnose van deze techniek te stellen - de patiënt krijgt echocardiografie, een echografie van het hart en een coronair onderzoek van zijn bloedvaten.

Sinusritme van het hart op het ECG - wat het betekent en wat het kan vertellen

Hartslag die afkomstig is van de sinusknoop, en niet van andere gebieden, wordt sinus genoemd. Het wordt bepaald bij gezonde mensen en bij sommige patiënten die lijden aan een hartaandoening.

Hartimpulsen verschijnen in de sinusknoop en divergeren vervolgens langs de atria en ventrikels, waardoor het spierorgaan samentrekt.

Wat betekent het en wat zijn de normen

Sinusritme van het hart op een ECG - wat betekent het en hoe het te bepalen? Er zijn cellen in het hart die een momentum creëren vanwege een bepaald aantal beats per minuut. Ze bevinden zich in de sinus- en atrioventriculaire knopen, ook in de Purkinje-vezels die het weefsel van de hartkamers vormen.

Sinusritme op het elektrocardiogram betekent dat deze impuls wordt gegenereerd door de sinusknoop (de norm is 50). Als de getallen verschillend zijn, wordt de puls gegenereerd door een ander knooppunt, wat een andere waarde geeft voor het aantal beats.

Normaal gezond sinusritme van het hart is normaal met een andere hartslag, afhankelijk van de leeftijd.

Normale waarden in het cardiogram

Wat let op bij het uitvoeren van elektrocardiografie:

 1. De tand P op het elektrocardiogram gaat zeker vooraf aan het QRS-complex.
 2. PQ-afstand komt overeen met 0,12 seconden - 0,2 seconden.
 3. De vorm van de P-golf is constant in elke afleiding.
 4. Bij volwassenen is de ritmefrequentie 60 - 80.
 5. De P - P afstand is vergelijkbaar met de R - R afstand.
 6. De tand P in de normale toestand moet positief zijn in de tweede standaardlead, negatief in de lead aVR. In alle andere leads (dit is I, III, aVL, aVF) kan de vorm ervan variëren afhankelijk van de richting van de elektrische as. Meestal zijn de P-tanden positief in zowel de I-lead als aVF.
 7. In de leidingen V1 en V2 is de P-golf 2-fasen, soms kan deze meestal positief of overwegend negatief zijn. In leidingen van V3 tot V6 is de tand overwegend positief, hoewel er uitzonderingen kunnen zijn, afhankelijk van de elektrische as.
 8. Voor elke P-golf moet normaliter het QRS-complex worden gevolgd: de T-golf Het PQ-interval bij volwassenen heeft een waarde van 0,12 seconden - 0,2 seconden.

Sinusritme en de verticale positie van de elektrische as van het hart (EOS) tonen aan dat deze parameters binnen het normale bereik liggen. De verticale as toont de projectie van de positie van het orgel in de borst. Ook kan de positie van een orgaan zich bevinden in semi-verticale, horizontale, semi-horizontale vlakken.

Wanneer het ECG een sinusritme registreert, betekent dit dat de patiënt nog geen problemen met het hart heeft. Het is erg belangrijk om tijdens het onderzoek geen zorgen te maken en niet nerveus te zijn, om geen onbetrouwbare gegevens te krijgen.

U moet het onderzoek niet onmiddellijk na lichamelijke inspanning doen of nadat de patiënt te voet naar de derde of vijfde verdieping is geklommen. Je moet de patiënt ook waarschuwen dat je een half uur voor het onderzoek niet moet roken, om geen valse resultaten te krijgen.

Overtredingen en criteria voor hun vastberadenheid

Als de beschrijving de zin bevat: sinusritmestoornissen, dan wordt een blokkade of aritmie geregistreerd. Aritmie is elke fout in de ritmevolgorde en de frequentie ervan.

Blokkades kunnen worden veroorzaakt als de excitatieoverdracht van de zenuwcentra naar de hartspier wordt verstoord. De versnelling van het ritme laat bijvoorbeeld zien dat met een standaard opeenvolging van weeën de hartritmes worden versneld.

Als er een zin over een onstabiel ritme in de conclusie verschijnt, is dit een manifestatie van een lage hartslag of de aanwezigheid van sinusbradycardie. Bradycardie heeft een nadelige invloed op de menselijke conditie, omdat de organen niet de vereiste hoeveelheid zuurstof voor de normale activiteit ontvangen.

Als een versneld sinusritme wordt geregistreerd, is dit hoogstwaarschijnlijk een manifestatie van tachycardie. Een dergelijke diagnose wordt gesteld wanneer het aantal hartslagslagen groter is dan 110 slagen.

Interpretatie van de resultaten en diagnose

Om een ​​aritmie te diagnosticeren, moet een vergelijking van de verkregen indicatoren met de normindicatoren worden gemaakt. De hartfrequentie binnen 1 minuut mag niet meer dan 90 zijn. Om deze indicator te bepalen, hebt u 60 (seconden) nodig gedeeld door de duur van het R-R-interval (ook in seconden) of vermenigvuldigt u het aantal QRS-complexen in 3 seconden (sectielengte van 15 cm-tape) met 20

Zo kunnen de volgende afwijkingen worden vastgesteld:

 1. Bradycardie - HR / min. Minder dan 60, soms wordt een toename van het P-P-interval tot 0,21 seconden geregistreerd.
 2. Tachycardie - HR neemt toe tot 90, hoewel andere ritmestoornissen normaal blijven. Vaak kan een schuine inzinking van het PQ-segment worden waargenomen en het ST-segment - oplopend. In één oogopslag ziet dit er als een anker uit. Als de hartslag hoger is dan 150 slagen per minuut, treden blokkeringen van de 2e graad op.
 3. Een aritmie is een onregelmatig en onstabiel sinusritme van het hart, wanneer de R-R-intervallen meer dan 0,15 seconden verschillen, wat gepaard gaat met veranderingen in het aantal slagen per ademhaling en uitademing. Komt vaak voor bij kinderen.
 4. Stijf ritme - overmatige regelmaat van contracties. R-R verschilt minder dan 0,05 sec. Dit kan het gevolg zijn van een defect in de sinusknoop of een schending van de autonome regulatie ervan.

Oorzaken van afwijkingen

De meest voorkomende oorzaken van ritmestoornissen kunnen worden overwogen:

 • overmatig alcoholmisbruik;
 • eventuele hartafwijkingen;
 • roken;
 • langdurig gebruik van glycosiden en antiaritmica;
 • uitsteeksel van de mitralisklep;
 • pathologie van de functionaliteit van de schildklier, inclusief thyreotoxicose;
 • hartfalen;
 • myocardiale ziekten;
 • infectieuze laesies van kleppen en andere delen van het hart - een ziekte van infectieuze endocarditis (de symptomen zijn vrij specifiek);
 • overbelasting: emotioneel, psychologisch en fysiek.

Aanvullend onderzoek

Als de arts tijdens het onderzoek van de resultaten ziet dat de lengte van het gebied tussen de tanden van P, evenals hun lengte ongelijk zijn, dan is het sinusritme zwak.

Om de oorzaak te achterhalen, kan de patiënt worden geadviseerd om aanvullende diagnostiek te ondergaan: de pathologie van het knooppunt zelf of de problemen van het autonome knoopsysteem kunnen worden geïdentificeerd.

Vervolgens wordt Holter-bewaking toegewezen of een medicijntest uitgevoerd, die het mogelijk maakt om uit te vinden of er een pathologie is van het knooppunt zelf of dat het vegetatieve systeem van het knooppunt is gereguleerd.

Zie de videoconferentie voor meer informatie over het zwakte syndroom van deze site:

Als blijkt dat de aritmie het gevolg was van verstoringen in het knooppunt zelf, worden corrigerende metingen van de vegetatieve status toegewezen. Als om andere redenen andere methoden worden gebruikt, bijvoorbeeld implantatie van een stimulerend middel.

Holter-monitoring is een gebruikelijk elektrocardiogram dat gedurende de dag wordt uitgevoerd. Vanwege de duur van dit onderzoek kunnen experts de toestand van het hart bij verschillende stressgraden onderzoeken. Bij het uitvoeren van een normaal ECG ligt de patiënt op een bank en bij het uitvoeren van Holter-monitoring kan men de staat van het lichaam tijdens lichamelijke inspanning bestuderen.

Behandelingstactieken

Sinusritmestoornissen vereisen geen speciale behandeling. Het verkeerde ritme betekent niet dat er een van de genoemde ziekten is. Hartritmestoornissen zijn een veelvoorkomend syndroom dat op elke leeftijd voorkomt.

Om op veel manieren hartproblemen te voorkomen, kunnen het juiste dieet, het dagelijkse regime en het gebrek aan stress helpen. Het zal nuttig zijn om vitamines te nemen om het hart te behouden en de elasticiteit van bloedvaten te verbeteren. In de apotheek kunt u een groot aantal complexe vitamines vinden die alle noodzakelijke componenten en gespecialiseerde vitamines bevatten om het werk van de hartspier te ondersteunen.

Daarnaast kun je je dieet verrijken met voedingsmiddelen als sinaasappels, rozijnen, bosbessen, bieten, uien, kool en spinazie. Ze bevatten veel antioxidanten die het aantal vrije radicalen reguleren, waarvan de overmatige hoeveelheid hartinfarcten kan veroorzaken.

Voor de goede werking van het hart heeft het lichaam vitamine D nodig, dat voorkomt in peterselie, kippeneieren, zalm en melk.

Als u het voedingspatroon op de juiste manier volgt, kunt u het dagelijkse regime volgen om lang en ononderbroken werk van de hartspier te bereiken en zich er tot zeer hoge leeftijd niet over te bekommeren.

Tot slot nodigen we u uit om een ​​video te bekijken met vragen en antwoorden over hartritmestoornissen:

Wat is het hartsinusritme?

Publicatiedatum van het artikel: 18-08-2018

Datum van de artikel update: 26-11-2018

De auteur van het artikel: Dmitrieva Julia - een praktiserend cardioloog

Sinusritme van het hart worden hartslagen genoemd, gegenereerd door de sinusknoop in de wand van het rechter atrium met een frequentie van 60-90 per minuut.

In de zenuwcellen waaruit het knooppunt bestaat, ontstaat een elektrische impuls, die wordt doorgegeven aan de spiervezels, waardoor de hartsecties in een bepaalde volgorde samentrekken.

Eerst is er een samentrekking (systole) van beide atria, vervolgens - de ventrikels. De hartcyclus eindigt met volledige ontspanning (diastole) van alle vier de hartkamers. Dit alles duurt 0,8 seconden. Het onderhoudt een normaal hartritme.

Normale prestaties

De hartslag bij kinderen en volwassenen varieert. Bij kinderen jonger dan een jaar varieert dit van 140 tot 160 slagen per minuut. Met de leeftijd is er een daling van de hartslag, op de leeftijd van 15 gezonde indicatoren bereiken 60-90 beats en zijn gelijk aan de norm bij een volwassene.

Bij oudere mensen ouder dan 70 is het dichter bij de bovengrens van normaliteit, wat geassocieerd is met leeftijdsgerelateerde veranderingen in het hart. Bij vrouwen is de hartslag 6-8 keer minder dan bij mannen.

De polsslag kan afwijken van de norm, maar wordt niet als een pathologie beschouwd:

 • bij zwangere vrouwen past het hart zich aan aan een verhoogde belasting, waardoor de organismen van de moeder en de groeiende foetus van zuurstof worden voorzien, kan de puls enigszins worden verhoogd;
 • voor mensen die dagelijks sporten en een actieve levensstijl leiden - het hart werkt in de spaarstand, de hartslag ligt dicht bij de onderste limiet van de norm;
 • bij professionele atleten alleen, kan het hart worden verminderd met een frequentie van 45-50 slagen.

Als een persoon niet tot een van deze categorieën behoort, vereist een uitgesproken afwijking van de hartslag van de norm de identificatie van de oorzaak en de behandeling.

Welke ziekten kunnen de veranderingen veroorzaken?

Veranderingen in het sinusritme kunnen optreden als een adaptieve reactie op veranderende omgevingscondities, zelfstandig passeren en geen behandeling vereisen. Ze worden fysiologisch genoemd.

Pathologische veranderingen in het sinusritme worden sinusaandoeningen genoemd en zijn hoogstwaarschijnlijk het resultaat van problemen in het werk van interne organen.

Er zijn drie groepen overtredingen:

 • hartfalen;
 • myocarditis, pericarditis, endocarditis;
 • ischemische ziekte;
 • hartafwijkingen;
 • cardiomyopathie.
 • hormonale stoornissen (hyperthyreoïdie, adrenale tumoren);
 • VVD;
 • neurosen;
 • medicatie (diuretica, antihypertensiva, antidepressiva),
 • longziekten die hypoxie veroorzaken;
 • bloedarmoede.
 • verwondingen en tumoren van de hersenen, vergezeld van zwelling en verhoogde intracraniale druk;
 • beroerte;
 • ontsteking van de hersenvliezen (meningitis);
 • vergiftiging, etterende infecties;
 • hypothyreoïdie - onvoldoende schildklierfunctie;
 • infectieziekten.
 • hartaanval;
 • ischemie;
 • diabetes mellitus;
 • diffuse schildklierveranderingen;
 • luchtwegaandoeningen (bronchitis, astma);
 • vasculaire dystonie;
 • bijniertumoren (feochromocytoom);
 • metabole metabolische aandoeningen.

Sinusaritmie is geen diagnose, maar een symptoom van een mogelijke pathologie.

In de cardiologie wordt ook het concept "rigide hartritme" gebruikt - het gebrek aan respons op stimuli in de vorm van ademhaling en fysieke inspanning.

In geval van sinusritmestoornissen, om de normale hartslag te herstellen, schrijft de arts antiaritmica voor, die zullen helpen om het te normaliseren, of een pacemaker - een apparaat dat het hart op het juiste ritme zet.

Interpretatie van het cardiogram

Elektrocardiografie is de meest toegankelijke en eenvoudige manier om hartritmestoornissen en veranderingen in het myocardium te diagnosticeren. Dit is een methode om elektrische impulsen van het hart vast te leggen en op te slaan op speciaal papier dat gevoelig is voor warmtestraling.

Het elektrocardiogram kan zowel in het ziekenhuis als met behulp van een draagbare elektrocardiograaf worden uitgevoerd wanneer men naar huis gaat. Een standaardcardiogram is een grafiek met tanden, afstand en segmenten.

Tanden zijn convexe en concave lijnen:

 • P - komt overeen met systole en diastole van de atria;
 • Q, R, S - komen overeen met de reductie van de ventrikels;
 • T - registreert de relaxatie van de ventrikels.

Een segment is een segment van een isoline tussen de tanden en een interval is een tussenruimte van verschillende tanden of segmenten.

De cardioloog decodeert de resultaten van een elektrocardiogram aan de hand van de criteria:

 1. Ritme van contracties - wordt bepaald door de afstand van de ene R-golf naar de volgende.
 2. Berekent de hartslag. Hiervoor wordt het aantal ventriculaire complexen op de locatie van de tape berekend en, afhankelijk van de snelheid van de tape, opnieuw berekend in verhouding tot de tijd.
 3. Volgens de P-golf bepaalt het: wat is de bron van myocardiale excitatie (sinusknoop of andere pathologische foci).
 4. Evalueert geleidbaarheid. Om dit te doen, meet de duur: P-golf; P-Q-interval; QRS-complex; een interval tussen het begin van het QRS-complex en een tand van R.
 5. Bepaalt de elektrische as van het hart (EOS).
 6. Analyseert P en P-Q.
 7. Analyseert het ventriculaire Q-R-S-T-complex.

ECG wordt meestal gedaan in 12 afleidingen: 6 afleidingen van de extremiteiten (assen liggen in het frontale vlak) en 6 thoraxdraden (V1-V6). Ledematen worden onderverdeeld in standaard (I, II, III) en versterkt (aVR, aVL, aVF).

Zwanger na 30 weken zwangerschap foetale cardiotografie (CTG) is voltooid, waarmee u de hartslag van de baby in de baarmoeder kunt analyseren en de variabiliteit (bereik) van de hartslag kunt bepalen. Deze term beschrijft ritmische afwijkingen hoger of lager dan de gemiddelde waarde, omdat het hart van de foetus verslaat met een andere frequentie. 5-25 slagen per minuut worden beschouwd als de norm van variabiliteit. Als de variabiliteit groter is, vereist dit observatie en aanvullende onderzoeksmethoden.

Normaal ritme

Als de conclusie is geschreven - sinusritme op een ECG, of - normosystole, betekent dit:

 • het ritme van de weeën is normaal, als de afstand tussen de tanden van R gelijk is, en de afwijking niet meer dan 10% van hun gemiddelde duur is;
 • hartslag - 60-90 slagen per minuut voor volwassenen. Voor baby's kan een normale hartslag 140-160 zijn, voor een kind van een jaar tot 15 jaar oud - in het bereik van 60-100, afhankelijk van de leeftijd;
 • de excitatiebron zich in de sinusknoop bevindt, als de P-tanden altijd naar boven gericht zijn, zich vóór elk QRS-complex bevinden en in dezelfde lead dezelfde vorm hebben;
 • De normale positie van de EOS is een hoek van 30-70 °. Op een ECG ziet het er als volgt uit: de R-golf is altijd hoger dan de S-golf, de R-golf in de tweede standaarddeviatie is maximaal;
 • atriale P-golf normaal positief in afleidingen I, II, aVF, V2-V6, in afleiding aVR is deze altijd negatief;
 • de duur van het QRST-complex is 0,07-0,09 s. R-tand - positief, hoogte - 5,5-11,5 mm, Q, S - negatief.

Normale geleidbaarheid wordt gekenmerkt door de belangrijkste indicaties:

Wat is het hartsinusritme?

Het horen van zoiets als het sinusritme van het hart, betekent dit niet iedereen, en de vraag is vaak van belang voor mensen met een hartaandoening. In het geval van het vormen van een vermoeden van de aanwezigheid of de mogelijkheid van de ontwikkeling van de ziekte van het cardiovasculaire systeem bij de mens, is het noodzakelijk om een ​​speciaal onderzoek uit te voeren, een elektrocardiogram genaamd. Door deze procedure wordt mogelijke verslechtering van de bestaande pathologische toestand gedetecteerd. De gepresenteerde procedure wordt uitgevoerd vóór alle soorten chirurgische ingrepen, daarnaast beïnvloedt het de activiteiten van andere organen. Specifieke indicatoren voor hartactiviteit worden vastgelegd op basis van ECG-resultaten.

Sinusritme, geïdentificeerd door de resultaten van het ECG, geeft de afwezigheid van afwijkingen in de werking van de spieren van het menselijk hart aan. Sinusritme van het hart - dit zijn bepaalde fluctuaties, waarvan de vorming ertoe leidt dat de impulsen in een speciale knoop worden gevormd en vervolgens worden gescheiden afhankelijk van de locatie, dwz in het ventrikel en atrium. Vanwege het huidige moment vindt de samentrekking van de hartspier plaats bij een volwassene.

Een cardiogram van het hart kan alleen de juiste resultaten tonen als een persoon in rust is.

De aanwezigheid van de gepresenteerde toestand op basis van het ECG is een reflectie van het normale niveau van de distributie van de excitatiepulsen. Hun afwezigheid duidt op de evaluatie van tact in een andere kwaliteit. In dit geval bevindt de bron zich in andere gebieden.

De verticale positie verkregen uit de resultaten van het ECG van het hart geeft aan dat de locatie van de centrale as, inclusief de beroerte, zich in een normale toestand bevindt. Hieruit volgt dat op basis van de gepresenteerde gegevens een mogelijke locatie van het hart in de borst wordt onthuld. De hartspier kan in richtingen bewegen zoals vooruit, achteruit, links, rechts, afhankelijk van de transversale as. Dit betekent dat er in de structuur van het menselijk lichaam individuele kenmerken zijn.

De meeste mensen hebben een soort gezondheidsprobleem. In bepaalde gevallen onthult de diagnose schendingen. Bij het vormen van een negatief ECG kan de diagnose van het sinusritme een weerspiegeling zijn van bestaande blokkades of aritmieën. Het verschijnen van een dergelijke toestand wordt veroorzaakt door de vorming van een ongebruikelijke transmissie van impulsen naar de hartspier. Versnelde of verhoogde fluctuaties leiden bijvoorbeeld tot een snelle puls. Tact wordt verstoord door onregelmatigheid, regelmaat en frequentie van contracties

Het onregelmatige sinusritme dat wordt weerspiegeld door de resultaten van het ECG geeft het verschil aan tussen de tandopening. In de meeste gevallen wordt de zwakte van het knooppunt op deze manier uitgedrukt. Holter-monitoring, inclusief de drugtest, draagt ​​bij aan de bepaling van de vermeende pathologie.

De opname gebruikt in het ECG is sinusritme. De afwezigheid van andere records en de frequentie (hartslag) in het bereik van 60-90 slagen per minuut of sinusritme met hartslag 75 (gemiddeld) is de optie met de meeste voorkeur, wat duidt op een uitstekende werking van het hart.

Een pathologische aandoening is de aanwezigheid van atriaal, atrioventriculair of ventriculair, die kenmerkend zijn voor de relevante afdelingen. Deze optie is het meest uitgesproken bij jonge mensen en kinderen. In het kader van de gepresenteerde toestand wordt de output van impulsen van de sinusknoop waargenomen, maar verschillen tussen de samentrekkingen van het hart worden gevormd. Ongeveer 1/3 van de gepresenteerde gevallen vereist observatie door een specialist om mogelijke gevolgen en ontwikkeling van ziekten te voorkomen.

In aanwezigheid van een hartfrequentie van minder dan 50 slagen per minuut, wordt bradycardie waargenomen. De opkomst van een dergelijke toestand bij een volwassene vindt plaats tijdens de slaap, maar ook bij professionele atleten. In het geval van een pauze in contracties van het hart tot 3 seconden overdag en tot 5 seconden 's nachts, zijn er verschillende verstoringen in de toevoer van zuurstof naar de weefsels en frequente flauwvallen. Om een ​​dergelijke aandoening te voorkomen, worden operaties met betrekking tot de vestiging van een pacemaker, waardoor het ritme van contracties genormaliseerd is, uitgevoerd.

Het syndroom van zwakte of SSSU is een combinatie van ECG en klinische bevindingen, die daadwerkelijke schade aan de bron van invloed aangeven. Diagnose van aritmie is alleen mogelijk als er informatie is over de normale ECG-index.

In dit geval mag de snelheid van de hartslag binnen 1 minuut niet meer dan 90 slagen zijn. De gegevens van het uitgevoerde ECG geven de werkelijke aanwezigheid van bepaalde afwijkingen weer, namelijk:

 1. 1. Bradycardie, waarbij de belangrijkste symptomen van de aandoening onveranderd blijven, de hartslag / min is echter minder dan 60 slagen.
 2. 2. Tachycardie, waarbij het aantal spiercontracties toeneemt tot 90 slagen. In het geval van het overschrijden van de hartslag van 150, neemt het risico op een tweede graads blokkade dramatisch toe.
 3. 3. Aritmie.
 4. 4. Stijf, waarbij de snelheid van contractie te hoog is.

Gepresenteerde schendingen bij het kind in vergelijking met volwassenen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van onderscheidende kenmerken. De pubertijd gaat gepaard met een toename van de frequentie van de gepresenteerde schendingen. Het meten van de lengte, grootte van segmenten en amplitude van oscillatie van tanden - dit is het hele proces van het decoderen van ECG-indicatoren. Het proces van het onderzoeken van indicatoren van een gezond persoon stelt u in staat om informatie te vergelijken, om de werkelijke problemen van het functioneren van het hart onder invloed van pathologische veranderingen te bepalen.

Geïntroduceerde interval stelt u in staat om de hartslag te detecteren. In de meeste gevallen leidt de toegenomen groei van het kind tot het verschijnen van onregelmatigheden in de spier van het hart, die worden weerspiegeld in het cardiogram. De aangeboden aandoening is van korte duur en vereist geen langdurige behandeling.

In sommige gevallen werkt de aanwezigheid van een onbalans van het autonome zenuwstelsel als een oorzaak van sinusaritmie.

Met deze aandoening is er geen behandeling nodig, omdat er geen effect is op de algemene gezondheidstoestand.

Opgemerkt moet worden dat niet in alle gevallen waarin er een huidige toestand bij kinderen is, hartziekte wordt gedetecteerd. In de meeste gevallen worden de gepresenteerde afwijkingen gevormd onder invloed van leeftijdgerelateerde veranderingen. Met andere woorden, de overweldigende meerderheid van ritmestoornissen bij kinderen moet, indien ze in een korte tijd gediagnosticeerd en op de juiste manier behandeld worden, behandeld worden.

Het optreden van een ernstige vorm van cardiale pathologie, vergezeld van een schending van het sinusritme bij kinderen, is geassocieerd met drie hoofdtypen misvormingen, namelijk:

 • cardiale;
 • gecombineerde;
 • extracardiale.

Om het functioneren van het hart van de kinderen te normaliseren, is langdurige behandeling noodzakelijk. In sommige gevallen, gebruik van drastische maatregelen - de interventie van de chirurg.

In de meeste gevallen heeft de gepresenteerde toestand geen invloed op het welzijn van kinderen. Het kind vertoont in dit geval fysieke activiteit zonder enig ongemak. Overtredingen manifesteren zich bij toeval, na onderzoek door een kinderarts of in andere gevallen. In dit opzicht is het noodzakelijk om het kind aandachtig te observeren.

De samenstelling van de hoofdredenen, vanwege de invloed van die schendingen in dit geval, moet omvatten:

 • aangeboren hartafwijkingen;
 • cardiomyopathie;
 • infectieuze endocarditis;
 • verschillende soorten overbelastingen.

Deze aandoeningen kunnen op elke leeftijd voorkomen. Heel vaak kenmerkend voor kinderen. De gepresenteerde schendingen hebben echter geen significant effect op het welzijn en de detectie vindt toevallig plaats.

Bovendien wordt het voorkomen van de betreffende staat beïnvloed door veranderingen die optreden met de leeftijd, namelijk:

 • seniele amyloïdose;
 • aritmie;
 • verminderde schildklierfunctie;
 • leverziekte;
 • tyfus enzovoort

Bovendien is er een nauwe relatie met onvoldoende zuurstofgehaltes, verhoogde bloeddruk, verhoogde niveaus van bloedzuurgehalte. De belangrijkste oorzaken van de aandoening zijn verschillende hartaandoeningen.

Het decoderen van ECG-waarden is een kwestie van een ervaren arts. In het kader van de gepresenteerde worden de volgende indicatoren geëvalueerd:

 • hartritme;
 • de werkelijke toestand van de hartspier.

In het geval van een diagnose van een door een sinus versneld hartritme, is dit bewijs van sinustachycardie bij een patiënt. De opkomst van een dergelijke toestand bij een volwassene wordt geassocieerd met de aanwezigheid van een hoog niveau van stress en een intense emotionele toestand. De gepresenteerde toestand is van korte duur en treedt op in het geval van medicatie, alcohol als gevolg van een sterke verlaging van de bloeddruk. In ieder geval merkt iemand de hartslag op.

Als een persoon een onstabiel sinusritme heeft, is dit bewijs van sinusaritmie. In het kader van de gepresenteerde ziekte worden indicatoren zoals ritme, frequentie en opeenvolging van contracties van de hartafdelingen geschonden.

Het diagnosticeren van een andere aandoening dan een ECG omvat procedures zoals echografie of echografie. De aanwezigheid van een abnormaal sinusritme is geen weerspiegeling van alle overwogen ziekten. De aangeboden aandoening kan voorkomen bij mensen van elke leeftijd. Wanneer u slechte gewoonten, buitensporige lasten, gebruik van bepaalde medicijnen opgeeft, is het mogelijk om afwijkingen van de activiteit van het hart weg te werken. Het resultaat is de vorming van positieve ECG-gegevens, namelijk het sinusritme.

Bovendien kan iedereen het werk van het hoofdgedeelte onafhankelijk controleren, de beste tijd om te controleren zijn de ochtenduren. In dit geval is het noodzakelijk om het aantal beats van de puls binnen een minuut te tellen en te vergelijken met de normale waarde. Het tarief bij volwassenen is ongeveer 60-80 slagen per minuut, het is een sinusritme.

Het hart is het belangrijkste orgaan van het menselijk lichaam, een soort "motor". Dankzij dit orgaan wordt het hele lichaam voorzien van de nodige zuurstof en voedingsstoffen. De werking ervan wordt uitgevoerd zonder onderbreking en onderbreking, overdag kan de vertraging van de activiteit in sommige gevallen worden waargenomen. In dit opzicht is een bijzonder relevant punt de zorgvuldige bewaking van de actuele toestand en activiteit van zowel het hart als het gehele cardiovasculaire systeem. Dankzij de sinusknoop treedt de vorming van de normale activiteit van het hart op.

Om het normale niveau van het hartritme zonder enige pathologie te karakteriseren, wordt een dergelijk concept als het sinusritme van het hart gebruikt. Detectie van overtredingen wordt uitgevoerd als een resultaat van een ECG. Door de werking van sommige factoren die de geleidende vezels beïnvloeden, worden verstoringen in de activiteit van het hart gevormd. De ingediende voorwaarde is verplicht onder voorbehoud van inspectie door deskundigen. Het sinusritme van het hart, gevormd onder invloed van fysiologische processen, wordt zelfstandig geëlimineerd zonder medische tussenkomst.

Sinusritme - wat is het?

Ook is het aan de vooravond van een chirurgische ingreep om de huidige toestand van het hart te bepalen verplicht voor de patiënt om een ​​ECG te ondergaan. Volgens de gegevens van een dergelijke enquête worden indicatoren voor het werk van het hart bepaald. Wat betekent het sinusritme in een ECG: de resultaten ontcijferen.

Speciale functies

ECG-sinusritme wat is het? Sinusritme, gedetecteerd op een ECG, duidt op een goede activiteit van de hartspier, waarin er geen pathologieën zijn. Dit ritme karakteriseert fluctuaties die voortkomen uit impulsen in een bepaald knooppunt en divergerend in het atrium en het ventrikel. Als gevolg hiervan wordt de hartspier gecomprimeerd. Om het onderzoek het juiste resultaat te laten zien, hoeft de patiënt zich geen zorgen te maken, hij moet rust hebben.

Wat betekent ECG-sinusritme? Als de dokter opmerkt dat er een sinusritme is, betekent dit dat de pieken van P zich uniform manifesteren, dat de puls 60 - 80 slagen per minuut is, de afstanden tussen Р-Р en Р-Р zijn vergelijkbaar. Dit betekent dat het sinuscentrum een ​​hartslagaandrijving moet hebben. De overeenstemming van de tekens wordt als volgt gecontroleerd:

 • De verhogingen van P zijn gelijk in hoogte;
 • Voordat het QRS-complex verplicht is, is de aanwezigheid van het armsgat P;
 • PQ-afstand blijft stabiel;
 • De inkeping P in de tweede leiding is positief.

uitslagen

ECG-resultaten sinusritme. Als alle op het cardiogram gereflecteerde parameters overeenkomen met het sinusritme, betekent dit dat de innervatie-impulsen correct van boven naar beneden volgen. Anders komen de impulsen uit hun secundaire delen van het hart.

Wat betekent verticale positie met sinusritme op een ECG? Dit is de normale locatie van het hart in het thoracale gebied, op de lijn van de voorwaardelijke opstelling van de centrale as. Omdat de locatie van het lichaam toelaatbaar is onder verschillende hellingshoeken en in verschillende vlakken, zowel in verticaal en in horizontaal, als in tussenliggend. Dit is geen pathologie, maar geeft alleen de onderscheidende kenmerken van de structuur van het lichaam van de patiënt aan en wordt gedetecteerd als een resultaat van een ECG-onderzoek.

pathologieën

Niet iedereen kan opscheppen over een perfecte gezondheid. Studies van de hartspier kunnen enkele abnormaliteiten aan het licht brengen.

ECG-interpretatie sinusritme. Niet-naleving van de hartactiviteit met het sinusritme duidt op aritmie of blokkade. De blokkade treedt op als gevolg van de transmissie van impulsen door het centrale zenuwstelsel naar het hart. Versnelling van de polsslag betekent dat de trillingen worden versneld. Als we het hebben over ritmestoornis, dan is er in geaggregeerde vorm een ​​discrepantie tussen de frequentie van samentrekkingen van de hartspier en de sequentie.

Er is geen correcte cycliciteit van het sinusritme waargenomen op het ECG over het verschil in de afstanden tussen de pieken. Dit geeft vooral de zwakte van het knooppunt aan. Om aritmie te verifiëren, moet Holter-monitoring en een drugtest worden uitgevoerd. Zodat je schendingen in de zelfregulatie van het vegetatieve systeem en de bron van oscillatie kunt identificeren.

Overtreding en tekenen

Syndroom van hartzwakte wordt gedetecteerd op basis van klinische en ECG-onderzoeken. Om de diagnose van aritmie te bevestigen, is het noodzakelijk om de huidige cardiogramresultaten te vergelijken met het transcript met de normale gegevens van de hartaandoening van de patiënt. Uniform in één lead en positieve tanden van P, evenals een uniforme locatie op een afstand van 0,11-0,20 sec voor het QRS-complex.

In één minuut mag het aantal slagen niet hoger zijn dan 90. Deze indicator wordt bepaald door de methode om 60 seconden te verdelen. voor de duur van het R - R - segment. Of het aantal complexen deed zich voor in 3 seconden. Vermenigvuldig met 20 (dit is ongeveer 15 cm tape).

Conclusie ECG-sinusritme. Het decoderende ECG-sinusritme kan dergelijke pathologieën weerspiegelen als:

 1. Aritmie. De intervallen R - R op het cardiogram verschillen met waarden die groter zijn dan 0,15 seconden. Er is een rechtstreeks verband tussen het aantal hartslagen en de ademhalingsactiviteit (inademen - uitademen);
 2. Tachycardie. Hartspiercontracties nemen toe tot 90 slagen per minuut. Andere ritmeparameters blijven normaal. In dergelijke gevallen komen schuine neerwaartse depressie van PQ en oplopende ST vaak voor. het beeld in deze "foto van de ziekte" lijkt op een anker. Als de hartslag hoger is dan 150 slagen per minuut, bestaat er een risico op een tweedegraadsblokkade;
 3. Bradycardie. De hoofdindicatoren van het sinusritme in het ECG zijn aanwezig, maar het aantal hartslagen is verminderd. Daarom neemt het interval Pp toe tot 0,21 seconden;
 4. Rigid. De frequentie van contracties van de hartspier wordt verhoogd. Het interval Pp heeft een verschil van maximaal 0,05 seconden. In dit geval is er een laesie van het knooppunt of de pathologie van neurovegetatieve regulatie.

Oorzaken van overtreding

Hartaandoeningen treden op bij mensen om de volgende redenen:

 • Regelmatige acceptatie van dranken die alcohol bevatten;
 • Aanhoudend roken;
 • Hartziekte;
 • Hartfalen;
 • Overtollige schildklierhormonen;
 • De uitbreiding van de mitralisklep;
 • Ongecontroleerde inname van glycosiden of antiaritmie medicijnen.

De toename in hartslagen elimineert verstoringen in de menselijke ademhalingsactiviteit. Het meest verbazingwekkende is dat een elektrocardiogram een ​​elektrocardiogram is dat geen nieuwe en beproefde methode is om hartpathologieën te detecteren. Deze procedure vereist zeer weinig tijd en vereist geen voorbereidende stappen. Echter, om het juiste resultaat, decodering en de conclusie van een arts te krijgen, moet u soms een dergelijk onderzoek meerdere keren ondergaan. Op basis van de verkregen gegevens en klinisch onderzoek, zal een cardioloog-specialist een diagnose stellen van de patiënt en een behandeling voorschrijven.

Wat is het sinusritme van het hart en zijn snelheid op het ECG

De normale werking van het hart wordt bepaald door de frequentie en het ritme van de weeën. Dergelijke parameters kunnen worden bepaald met behulp van een elektrocardiogram. Een belangrijke indicator is de sinuspuls. In dit artikel zullen we beschrijven wat het is, welke waarden als normaal worden beschouwd en welke waarden een teken van pathologie zijn. Overweeg ook de belangrijkste methoden voor behandeling en preventie.

Wat is en hoe wordt het bepaald?

Veel mensen hebben geen idee wat sinusritme is. Dit is een belangrijke parameter die wordt bepaald op het elektrocardiogram.

Het hart is het belangrijkste orgaan dat zorgt voor het functioneren van de bloedsomloop, waardoor alle organen en weefsels de nodige portie zuurstof en voedingsstoffen ontvangen. Om te samentrekken en het bloed in de bloedvaten te duwen, is een specifieke impuls nodig. Hartritme kenmerkt waar deze impuls vandaan komt en wat de frequentie is. Maar wat betekent dit?

Normale hartprestaties

Als de puls afkomstig is van de sinusknoop, wordt het ritme sinus genoemd. Deze knoop is een concentratie van zenuwen, die constant zenuwimpulsen uitzenden. Het bevindt zich in het bovenste deel van het rechter atrium, daarom is het goed voorzien van arterieel bloed.

De knoop is gehuld in vegetatieve NA-vezels, die een sterke invloed op hebben. Naast de sinus zijn er andere ritmes waarin impulsen uit andere delen van het hart komen. Maar ze worden allemaal als een afwijking beschouwd.

Het sinusritme wordt bepaald met behulp van een speciale diagnostische methode - elektrocardiogram (ECG). Hiermee kun je snel uitvinden waar de impulsen van de hartspier vandaan komen, wat hun frequentie en ritme zijn.

Normale parameters

Cardiogram-indicatoren moeten specialisten ontcijferen. Een gewoon persoon is moeilijk om te gaan met alle nuances. Waar moet ik op letten bij het bestuderen van ECG-resultaten? Een normaal ritme heeft dus de volgende kenmerken:

 1. Frequentie. Het varieert van 60 tot 90 slagen per minuut.
 2. Regelmaat. Impulsen mogen niet golvend zijn. Elke samentrekking van het hart gebeurt normaal gesproken op hetzelfde tijdsinterval. Met hun fluctuatie verdachte aritmie.
 3. Sequence. Harttrillingen zouden in één richting moeten zijn. Dit betekent dat de impuls eerst naar de atria komt en dan de ventrikels omvat.
 4. Variabiliteit onder invloed van omgevingsfactoren. Als het hart altijd in hetzelfde ritme is, zelfs normaal, is het ook een afwijking. Het moet zijn ritme veranderen afhankelijk van de impact van provocerende factoren afkomstig uit de omgeving (lichamelijke activiteit, slaap, pijn, emotionele stress). Dit is een fysiologisch kenmerk.

Normaal elektrocardiogram bij volwassenen

ECG-decodering is een zeer moeilijke taak. Hiervoor is het belangrijk om de volgende elementen te begrijpen:

Bij het normale cardiogram staat P omhoog, heeft de kleinere afmeting, dan R-golf, staat voor elk QRS-complex. Tussen P en QRS moet hetzelfde korte interval (P-Q) zijn. R-tanden zijn de grootste en naar boven gericht, de intervallen daartussen zijn even lang.

De openingen tussen de PP en R-R moeten hetzelfde zijn. Bij het evalueren van de resultaten van een ECG moeten de frequentie, regelmaat, consistentie en fysiologische variabiliteit van het sinusritme worden overwogen.

Oorzaken en symptomen van ritmestoornissen

In bepaalde situaties kan zelfs de sinuspuls de aanwezigheid van pathologie aangeven. In dit geval zijn er verschillende schendingen. Beschouw ze in meer detail.

tachycardie

Tachycardie wordt een snelle hartslag genoemd. Dit kan om verschillende redenen voorkomen. Meestal wordt de versnelde puls waargenomen tegen de achtergrond van fysiologische factoren:

 • spanning;
 • emotionele nood (angst, opwinding, vreugde, opwinding);
 • lichamelijke inspanning (vooral voor ongetrainde mensen);
 • overeten;
 • temperatuurstijging;
 • gebruik van stimulerende dranken (koffie, sterke thee, energie).

Tachycardie op het elektrocardiogram

Verschillende pathologieën kunnen ook tachycardie veroorzaken. Allereerst veroorzaakt een toename van de hartfrequentie hartziekten (myocarditis, cardiosclerose, misvorming, hartaanval). Ook wordt tachycardie waargenomen met hormonale stoornissen (thyreotoxicose), bloedarmoede, laesies van het zenuwstelsel, infectieziekten en nierkoliek.

De belangrijkste symptomen van sinustachycardie, weerspiegeld op het ECG:

 • P-golf is op zijn gebruikelijke plaats;
 • de afname in het interval tussen P en R-R, de duur van deze indicatoren bepaalt de frequentie van hartcontracties;
 • tijdens het tellen is het aantal hartslagen hoger dan 90 slagen per minuut.

Oorzaken en criteria voor tachycardie

Om de aanwezigheid van pathologische tachycardie nauwkeurig te bepalen, moet de patiënt enkele regels volgen. Vóór manipulatie is het noodzakelijk om fysieke belastingen uit te sluiten, geen zorgen te maken, niet te roken, niet om de maag te overladen met calorierijk voedsel.

bradycardie

Bradycardie - een afwijking van de hartslag naar beneden. Een puls van minder dan 60 slagen per minuut wordt opgenomen. Vaak treedt deze aandoening op als gevolg van hypothermie, met een gebrek aan zuurstof (in een benauwde kamer zitten, het dragen van koelende kleding).

Een lage puls wordt waargenomen in een staat van diepe slaap, maar ook bij sporters en bij jonge mensen. Dit wordt als een normale fysiologische toestand beschouwd.

Bradycardie kan optreden als gevolg van pathologische oorzaken. Onder hen zijn:

 • hartziekte (defecten, cardiosclerose);
 • hormonale verstoringen door een slechte schildklierfunctie (hypothyreoïdie);
 • loodvergiftiging, fosfor, nicotine;
 • neurologische aandoeningen;
 • vasculaire dystonie;
 • de aanwezigheid van kwaadaardige gezwellen;
 • infectieziekten;
 • maagzweer.

Bradycardie kan ook worden waargenomen bij een overdosis antihypertensiva, als bijwerking van het nemen van bepaalde medicijnen (bètablokkers, glycosiden, kalmerende middelen).

Op een elektrocardiogram zijn de symptomen van bradycardie langer tussen de P- en R-tanden en ventriculaire complexen. Tegelijkertijd blijven ritme-indicatoren behouden (P heeft een permanente vorm, het wordt voorafgegaan door QRS).

aritmie

De hoofdindicator van aritmie wordt als onregelmatige pols beschouwd. In de regel heeft een dergelijke toestand geen fysiologische aard. Het wordt veroorzaakt door verschillende anomalieën:

 • stoornissen van de myocardiale structuur (littekens, verharding);
 • ontstekingsprocessen in het hart;
 • hartfalen;
 • ondeugden;
 • algemene zuurstofgebrek;
 • bloedarmoede (inclusief bloeding);
 • endocriene ziekten.

Aritmie op elektrocardiogram

Ook komt aritmie voor als gevolg van systematisch roken, misbruik van alcohol en bepaalde medicijnen.

Een variant van de norm wordt als een speciaal type aritmie beschouwd - de ademhalingswegen (wanneer het inademen van de polsslag toeneemt, en wanneer u uitademt - neemt deze sterk af). Deze aandoening wordt waargenomen bij atleten, adolescenten met hormonale verstoringen, te beïnvloedbare mensen.

Wanneer aritmie wordt waargenomen, dan is de normale hartslag, vervolgens de versnelling van het ritme en vervolgens de vertraging. Op het ECG wordt dit gemanifesteerd door verschillende intervallen tussen de tanden van R.

beats

Sinus extrasystole is het meest voorkomende type aritmie. In deze toestand is er een vroegtijdige depolarisatie en reductie van cardiale regio's. In de regel is een dergelijke afwijking neurogeen van aard en treedt op als gevolg van stress, roken, alcoholmisbruik, cafeïne en bepaalde medicijnen.

Pathologische extrasystole ontwikkelt zich als gevolg van hartspierbeschadiging. Bijvoorbeeld vanwege dystrofie, ischemie, cardiosclerose of het ontstekingsproces.

Symptomen van een overtreding op het cardiogram:

 • sinuspuls is abnormaal;
 • P-golf kan ontbreken waar het zou moeten zijn;
 • QRS-complex blijft ongewijzigd.

Ook wordt na extrasystolen een compenserende pauze waargenomen, tweemaal de pauze tussen de complexen in normale omstandigheden.

Sinusknoopzwakte

Dit is een disfunctie van het knooppunt waardoor het zijn werk niet normaal kan uitvoeren. Deze pathologie treedt op als gevolg van een hartblokkade, en ontwikkelt zich op de achtergrond van dergelijke factoren:

 • hartziekte;
 • chirurgische ingrepen aan het hart, de transplantatie;
 • degeneratieve processen;
 • hypothyreoïdie;
 • musculoskeletale dystrofie;
 • amyloïdose, sarcoïdose;
 • sclerodermisch hart;
 • cardiale maligne neoplasmen;
 • syfilis in het tertiaire stadium.

Over het cardiogram, de afwisseling van snel en zeldzaam ritme. Tegelijkertijd zijn er perioden van vervaging, wanneer de puls afwezig is.

Diagnose op basis van cardiogramparameters

Alleen een cardioloog na een cardiografisch onderzoek kan de juiste diagnose stellen. Tegelijkertijd vergelijkt hij de verkregen resultaten met de norm. De meest voorkomende diagnoses zijn:

 • Tachycardie. Met deze pathologie is de frequentie van contracties meer dan 90 slagen, het ritme blijft normaal.
 • Bradycardie. De frequentie van contracties is minder dan 60, het P-P-interval is toegenomen.
 • Aritmie. Onregelmatig hartritme wordt genoteerd met een sterk verschil in de R-R intervallen.
 • Stijve ritme. Dit zijn monotone regelmatige contracties die kunnen worden waargenomen tegen de achtergrond van een zwakke sinusknoop of ontregeling van de autonome NS.

De ECG-methode is een informatieve en snelle manier om gegevens over de activiteit van het hart te verkrijgen. Voor de diagnose worden de hartslag en het ritme bestudeerd.

Methoden voor behandeling en preventie

Na een elektrocardiogram kunnen aanvullende onderzoeksmethoden nodig zijn om de oorzaak van abnormale hartprestaties te bepalen. Tegelijkertijd benoemen:

 • biochemische bloedtest;
 • bloedtest voor hormonen en toxines;
 • Echografie van het hart;
 • Holter hartmonitoring;
 • berekende of magnetische resonantie beeldvorming.

U moet ook een aanvullend onderzoek ondergaan door een specialist infectieziekten, neuropatholoog, psychiater en endocrinoloog. Pas nadat de oorzaak van de anomalie is vastgesteld, wordt een passende behandeling voorgeschreven. De meest gebruikte medicamenteuze therapie. In ernstige omstandigheden kan een operatie nodig zijn.

In de regel vereist een abnormale hartslag geen speciale manipulaties. In het geval van mislukkingen, zou u moeten nadenken over het veranderen van uw levensstijl. Artsen raden aan om preventieve maatregelen te nemen:

 • eet goed;
 • vermijd stress en emotionele onrust;
 • een actieve levensstijl leiden;
 • slechte gewoonten opgeven;
 • vermijd fysieke overbelasting en overwerk.

Het sinusritme is dus een indicator voor de normale werking van het hart, dat wordt weergegeven op het elektrocardiogram. Om de afwijking te identificeren, is het noodzakelijk om de verkregen resultaten te vergelijken met de norm.